Thống kê chi tiết số lượng email theo kịch bản "Tư vấn giải pháp CNTT"

Tổng số email đã đăng ký (7 email)

Bảng thống kê chi tiết

Tiêu đề Số lượng email File exel
Giới thiệu "Tư vấn giải pháp CNTT" (Bước 1) 6 Email
Báo giá dịch vụ "Tư vấn giải pháp CNTT" (Bước 2) 1 Email