Thống kê chi tiết số lượng email theo kịch bản "Thiết kế dùng thử"

Tổng số email đã đăng ký (4 email)

Bảng thống kê chi tiết

Tiêu đề Số lượng email File exel
Thiết kế dùng thử (Bước 1) 2 Email
Báo giá dịch vụ Thiết kế dùng thử (Bước 2) 2 Email