Thống kê chi tiết số lượng email theo kịch bản "Quản lý dự án"

Tổng số email đã đăng ký (3 email)

Bảng thống kê chi tiết

Tiêu đề Số lượng email File exel
Giới thiệu "Quản lý dự án" (Bước 1) 3 Email
Báo giá DV Quản lý dự án (Bước 2) 0 Email